GONDOSKODÁS NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE! KÉRJÜK, TÁMOGASSA IDÉN IS A MAZSIHISZT!

TUDNIVALÓK

Kérjük, támogassa idén is adója egyházi 1%-ával a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége munkáját!
HOGYAN AJÁNLHATJA FEL ADÓJA EGYHÁZI 1%-ÁT A
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE SZÁMÁRA?

INTERNETEN

Töltse ki a 21EGYSZA nyilatkozatot (Technikai számunk: 0358) az online kitöltő segítségével az e-SZJA webes felületen vagy az ÁNYK keretprogram segítségével

Véglegesítse és küldje be az adóbevallását!

LEVÉLBEN

Töltse ki és nyomtassa ki
az 1%-os nyilatkozatot

Tegye a nyilatkozatot egy borítékba

Címezze meg a borítékot a lakcíme szerinti NAV-irodába. A feladónál tüntesse fel nevét és címe mellett adóazonosító jelét is

Zárja le a borítékot, és írja alá a boríték hátulján keresztben, a ragasztáson átnyúlóan

Adja fel a borítékot postán!

SZEMÉLYESEN

Töltse le és nyomtassa ki
az 1%-os nyilatkozatot

Tegye a nyilatkozatot egy borítékba

Írja rá a borítékra a nevét, lakcímét, és adóazonosító jelét is

Zárja le a borítékot, és írja alá a boríték hátulján keresztben, a ragasztáson átnyúlóan

Vigye be a borítékot a lakcíme szerinti NAV-irodába. >

A jelenlegi rendhagyó helyzetben a személyes ügyintézést nem javasoljuk.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2021-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Az adó 1+1százalékára vonatkozó rendelkezést nem érinti az adó-visszatérítés, a rendelkezés az adó-visszatérítés nélkül megállapított adó összegére tehető meg.

MEDDIG KELL LEADNI A RENDELKEZŐ NYILATKOZATOKAT?

MÁJUS 10. KEDD

Ha a munkáltatójának adja le az adóbevallását, eddig a napig kell az 1%-os felajánlását tartalmazó borítékot eljuttatnia a munkáltatójához. A lezárt borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

MÁJUS 20. PÉNTEK

Az szja-bevallás beérkezésének végső határideje. FONTOS: Ez nem a beküldési határidő, hanem eddig a napig meg is kell érkeznie nyilatkozatának a NAV-hoz. 2022. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen.

MIÉRT A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK AJÁNLJA AZ EGYHÁZAKNAK ADHATÓ 1%-ÁT?

GONDOSKODÁS NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE
KÉRJÜK, TÁMOGASSÁG A GONDOSKODÓ MAZSIHISZT ADÓJUK 1 SZÁZALÉKÁVAL! MINDEN EGYES FELAJÁNLÁS SZÁMÍT!

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) az ősi zsidó hagyomány értékeit követve dolgozik a magyar zsidóságért és ezáltal a teljes magyar társadalomért, hiszen tudjuk: egy társadalom nem működik egyéni és közösségi gondoskodás nélkül. Kérjük, támogassák adójuk egyházaknak adható 1 százalékával a nemzedékről nemzedékre gondoskodó Mazsihiszt!

Technikai számunk: 0358!

Köszönjük mindazok támogatását, akik az adójuk 1 %-nak felajánlásával már az előző években is a Mazsihiszt, Magyarország legnagyobb zsidó felekezetét tüntették ki bizalmukkal! Most arra kérjük Önöket, hogy az idei adóbevallásuk során is segítsék adójuk 1 százalékával a Szövetségünk értékteremtő és közösségépítő munkáját!

Az önök felajánlásai révén értékeket teremtünk és közösségeket építünk, és ebbe nemcsak a jövő generációk zsidó szellemben való nevelése és oktatása tartozik bele az óvodától az általános iskolán és gimnáziumon át az egyetemig, de az idősekről való gondoskodás is. Az új nemzedékeknek kötelességük az előttük járókról való gondoskodás, ezért a legmagasabb színvonalon látjuk el betegeinket és az időseinket Szeretetkórházunkban és idősotthonainkban.

Taghitközségeink és templomkörzeteink révén számos zsinagógát tartunk fenn országszerte és a fővárosban, hiszen a közösség nem létezik zsinagógák nélkül: át kell adni a tudást és a hagyományt nemzedékről nemzedékre!

Az egyik legfontosabb bibliai parancs, hogy támogatnunk kell a segítségre szorulókat, ezért az adományozás a zsidóság egyik legszebb hagyománya – ennek szellemébem siettünk azonnal az ukrajnai zsidó és nem zsidó menekültek megsegítségére.

Kérjük, hogy idén is tüntessék ki bizalmukkal Magyarország legnagyobb zsidó felekezetét, támogassák adójuk egyházaknak adható 1 százalékával a nemzedékről nemzedékre gondoskodó Mazsihiszt!

A technikai számunk: 0358! Megszolgáljuk a bizalmukat!

KÉRDÉSE VAN? MI VÁLTOZIK 2022-BEN?

A NAV sokak számára elkészítette az adóbevallás tervezetét március 15-ig. A tervezetet mindenképpen ellenőrizze, s módosítsa, ha szükséges – és egészítse ki 1%-os felajánlásával!

A VALLÁSI KÖZÖSSÉG TECHNIKAI SZÁMÁRA SZÓLÓ, FORMAILAG ÉRVÉNYES 2021-ES NYILATKOZATOKAT 2022- BEN IS FIGYELEMBE VESZI A NAV, HA NEM AD BE ÚJABB NYILATKOZATOT VAGY KORÁBBI NYILATKOZATÁT NEM VONJA VISSZA. AZ ÖN ÁLTAL VÉGLEGESÍTETT BEVALLÁSNAK MÁJUS 20-IG MEG KELL ÉRKEZNIE A NAV-HOZ.

MIT KELL TUDNIA, HA ÖNÁLLÓAN KÉSZÍTI EL AZ ADÓBEVALLÁSÁT?

Ha a NAV nem készít tervezetet az Ön számára, akkor adóbevallása elkészítésekor egyszerűen töltse ki a 21SZJA jelű lapot is!

MIT KELL TUDNIA, HA A MUNKÁLTATÓJA KÉSZÍTI EL AZ ADÓBEVALLÁSÁT?

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt részére legkésőbb 2022. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon a leragasztás helyén, továbbá a kísérőjegyzéken rajta legyen az aláírása!)

MÁR BEADTAM AZ ADÓBEVALLÁSOM. UTÓLAG IS NYILATKOZHATOK AZ 1%-OMRÓL?

Igen, erre mindig van lehetősége! Töltse ki a 21EGYSZA jelű önálló nyomtatványt. Ha a munkáltató gyűjtötte össze az adóbevallását, a rendelkezését május 10-ig leadhatja neki. Ha közvetlenül a NAV-nak küldi, akkor május 20. a határidő a beérkezésre.

GONDOSKODÁS NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE

TEVÉKENYSÉGEINK